Menu strony
UWAGA !

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie przyjmie nowych członków, którzy zasilą naszą jednostkę pod względem bojowym. Poszukujemy osób w wieku od 18 do 35 roku życia pragnących działać w Jednostce Operacyjno Technicznej. Do tego kroku zmusza nas duża ilość członków wyjeżdżających z miasta poszukując pracy, co obniża nasz poziom bojowy. Nowym członkom zapewnimy niezbędne badania lekarskie oraz szkolenia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do druha Tomasza Barańskiego 609-977-311 lub na facebooku za pośrednictwem naszej grupy Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie.

Nowy samochod ratownictwa technicznego juz odebrany! :)

Wspólne logo zaprzyjaźnionych drużyn MDP z Kłodawy i Oschatz. :)

Logo zostało wykonane przez stroną niemiecką.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie składa serdeczne podziękowania radnym miasta i gminy, sponsorom oraz rodzicom członków MDP za pomoc w organizacji tegorocznych zawodów dla dzieci i młodzieży STRONG FIREMAN.

Informacja !

Jednostka OSP w Kłodawie informuje, że podczas publicznej zbiórki pieniężnej przy kościele parafialnym i cmentarzu udało się zebrać kwotę 3181,30 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo - gaśniczych. Dziękujemy!

Copyright by d4u.pl, Edit by Kowal